Disclaimer voor www.schemmekes-schilderwerken.nl

Schemmekes-schilderwerken (Kamer van Koophandel: NL123.456.789.B00), hierna te noemen Schemmekes schilderwerken, verleent u hierbij toegang tot schemmekes-schilderwerken.nl (“de website”) en
nodigt u uit de hier aangeboden diensten en producten af te nemen.

Schemmekes schilderwerken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen
zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Schemmekes-schilderwerken spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks
deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten en/of materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze diensten en/of materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van Schemmekes-schilderwerken.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen
van dergelijke fouten wordt geen aanspraak aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schemmekes-schilderwerken nimmer
aansprakelijk aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schemmekes-schilderwerken.

Kopiëren verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van Schemmekes-schilderwerken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is opgesteld door SSIO-ONLINE i.s.m. NL Digital.

Vragen over deze disclaimer van Schemmekes-schilderwerken

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen